Back to All Events

Award ceremony of open Art Competition by City of Espoo, Finland


”Light of my life” teosehdotus on toteutukseltaan graafinen ja pelkistetty sekä mustavalkoisuutta ja valoa hyödyntävä. Teos perustuu elävään ja vapaaseen piirrosjälkeen, joka vie ajatukset kulttuurin alkujuurille esihistoriallisen ajan luolamaalauksiin ja taiteen perustavanlaatuiseen rooliin inhimillisenä ilmaisukeinona. Erityinen vahvuus teoksessa on suunnitelma osin yhteisöllisestä toteutuksesta. Teoksen kautta moni voi jättää jäljen ympäristöönsä. Light of my life on monitasoinen, energinen ja dramaattinen teos, jossa historia ja nykyhetki ovat vahvasti läsnä.

“Light of my life” is graphically reduced a representation of Art in both black and white lines and light. The work is based on a live and free drawing that takes ideas for the early roots of prehistoric cave paintings and the fundamental role of art as a human expression. Particular strength in the work is a plan for the social implementation. Through the work, many can leave a mark and engage on their surroundings. “Light of my life” is a multi-level, energetic and dramatic work in which history and present are strongly present.

Jury: Susanna Tommila, Culture Director Espoo, Chair of the Jury; Mika Rantala, Project Leader of the Leppävaara region; Henna Paunu, head of the Emma Museum; Leena Jaskanen, cityscape architect; Kristina Rocha, Landscape Architect; Iiro Tainio, Leppävaara Society.

Earlier Event: February 15
Now Here New Year 16022018
Later Event: October 6
NOW HERE AT DFK